Bæredygtighed i de indledende faser

Bæredygtighed er en omfattende størrelse, som kræver omtanke for miljø, totaløkonomi og det sociale aspekt. For en bæredygtig tilgang til byggeriet, skal vi som branche øve os i at tænke det bæredygtige aspekt ind i de indledende faser. På lige fod med tid, økonomi og kvalitet, skal bæredygtighed indarbejdes som et fjerde fokus. Vi tilbyder gerne en dialog mens projektet fortsat er på idéstadiet, om det er nybyg eller renovering.

Hos Arne Elkjær rådgiver vi bygherre særligt inden for de ingeniørfaglige områder, herunder geometri, opbygning og materialevalg.

Bæredygtigt byggeri og certificeringsordninger

Vi rådgiver inden for følgende områder:

  • LCA
  • EU taksonomi
  • DGNB
  • Den frivillige bæredygtighedsklasse
  • Svanemærket

LCA sætter retning for fremtiden

Livscyklusvurdering (LCA) blev i januar 2023 en obligatorisk del af bygningsreglementets krav til nybyggeri. For nybyggeri over 1.000 m2 blev der desuden indført grænseværdier på 12 kg CO2 ækvivalenter/m2/år. En LCA-beregning omfatter en bygnings klimabelastning igennem hele dens levetid. Som led i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, skærpes kravene i årene fra 2023 til 2029.

Hvor langt de fleste byggeprojekter, vi ser i dag, overholder den gældende grænseværdi for CO2-udledning, så bliver udfordringen større i de kommende år, hvor grænseværdien skærpes betydeligt. En dialog mellem bygherre og rådgiver i de indledende faser bliver derfor afgørende for projekters bygbarhed i årene fremover.

Læs mere om gældende og kommende grænseværdier hos Social- og boligstyrelsen: https://sbst.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri/national-strategi-for-baeredygtigt-byggeri/klimakrav-lca-i-bygningsreglementet