Projektering af tekniske installationer

Hos Arne Elkjær A/S rådgiver vi om tekniske installationer, ligesom vi projekterer og planlægger installationer inden for VVS, kloak, ventilation, energi og indeklima. Vores arbejdsprocesser håndteres ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vi har fokus på såvel arbejdsopgave som byggeproces og samarbejde.

I hvert enkelt projekt har vi fokus på overensstemmelsen mellem projektering, og hvad der er byggeteknisk tilladt. Dertil kommer slutbrugerens anvendelsesbehov, som ligeledes skal tænkes ind i den større sammenhæng. Via løbende dialog med bygherre, arkitekt og entreprenør arbejder vi målrettet på at sikre bygbare projekter.

Vi projekterer tekniske installationer i henhold til gældende DS-normer, SBi-anvisninger samt erfaringer – såvel egne som andres udgivet i BYGERFA-blade. Vi udfører tegninger i hhv. AutoCad samt i 3D i Revit MEP.

Fokus på den fremtidige drift

Behovet for energieffektive byggerier, som er økonomiske i drift, er stigende, og det stiller store krav til udformningen af de tekniske installationer i et byggeri. Tidssvarende belysningsanlæg, ventilationsanlæg og lignende kan især for større beboelsesejendomme, etagebyggeri og erhvervsbygninger betyde en relevant energioptimering af en ejendom.

Til vurdering af indeklima i boliger, kontorer og erhverv anvendes BSim, som er et brugbart simuleringsprogram, der via dynamiske termiske beregninger giver et overblik over det fremtidige indeklima i bygningen.