Rådgivning med mennesker

Hos Arne Elkjær A/S har vi som rådgivende ingeniører fokus på at skabe den gode oplevelse for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder med rådgivning inden for ingeniørområderne bærende konstruktioner, brandsikkerhed, VVS, kloak, energi og bæredygtighed, bygherrerådgivning og byggeledelse, og i hver enkelt sag, arbejder vi sammen i teams på tværs af faggrupper. Dette skaber en konstruktiv dynamik i den interne arbejdsrelation.

Samarbejde med bygherre, arkitekt og entreprenør

I ethvert rådgivningsprojekt er det desuden vigtigt for os, at relationen til såvel kunde som samarbejdspartner er præget af klar kommunikation og en god og konstruktiv dialog, hvor ønsker og behov kommer i spil og bliver hørt fra start. Kun på den måde kan vi arbejde mod et resultat, som er værdiskabende for alle involverede parter.

Holistisk arbejdstilgang og bygbare projekter

Vi har en holistisk tilgang til de projekter vi involverer os i. Det betyder, at vi tager stilling til den fulde byggeproces, fra behovsafdækning til projektering og opførelse. Et projekt skal være bygbart før entreprenøren sætter i gang, og det stiller krav til vores rådgivning og os som rådgivere, om at vurdere sammenhængen mellem indretning og statik – et ansvar vi gerne påtager os for at give kunden det rigtige resultat.