RENOVERING

Renovering af din ejendom indebærer mange forhold at overveje og hensyn at tage. Skal det eksisterende udtryk og æstetik bevares, eller ønsker du en helt ny fremtræden? Hvilke løsninger skal indarbejdes, for at opnå et renoveringsprojekt med den ønskede funktionalitet?

Beregninger af bærende konstruktioner, brandforhold, energi og indeklima er nogle af de ingeniørtekniske forhold, som er afgørende både i forhold til byggeansøgning ved kommunen og til brug i udførelsen.

Vi kan hjælpe med renoveringsprojekter, hvor det for eksempel ønskes at

  • udskifte tag eller vinduer og døre
  • efterisolere og energioptimere
  • etablere kviste eller altaner
  • nedlægge en bagtrappe for at give plads til badeværelser til hver lejlighed i en ejendom.

Vi samarbejder med parcelhusejere, andelsforeninger, ejerforeninger og lignende, hvor vi har mulighed for at gøre en forskel for – og sammen med – slutbrugeren.

TILBYGNING OG OMBYGNING

Drejer dit projekt sig om tilbygning eller ombygning, står vi også parat til at hjælpe, så resultatet stemmer overens med ønsker, muligheder og den økonomiske ramme.

Vi har gode og lange relationer til geoteknikere, landinspektører og entreprenører, så vi kan hjælpe med alle aspekter af dit projekt.

BYGHERRENS PART

Et byggeprojekt kan selv i mindre skala være en stor mundfuld, og vi tilbyder derfor gerne at varetage dine interesser som bygherre over for myndigheder, entreprenører og leverandører. Vi hjælper dig fra start til slut.