BRANDKRAV TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

Har du brug for et samlet overblik over de lovmæssige brandkrav og forudsætninger for din bygning?

I 2022 trådte den nye brandsynsbekendtgørelse i kraft, og kravene til bygningsejere for drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandmæssige forhold og -installationer i deres bygning blev i den forbindelse øget markant. Disse øgede krav gælder også for eksisterende byggeri.

Butikker, storcentre, forsamlingslokaler og -huse, skoler, hoteller, daginstitutioner, hospitaler og plejehjem er alle eksempler på bygningstyper, hvor bygningernes ejere vil kunne opleve påbud efter et brandsyn, da brandsyn under den nye bekendtgørelse foregår på en anden måde end hidtil.

Brandsynet foregår nu med afsæt i en drift- og vedligeholdelsesplan (DV-plan) eller en drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan), hvis disse allerede findes. Findes disse ikke, tager brandsynet afsæt i vejledningen til kapitel 7 i hovedvejledningen til Bygningsreglementet 2018’s kapitel 5 om Brand, der drejer sig specifikt om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

Som konsekvens af dette, vil mange bygningsejere opleve at få påbud for forhold, som under tidligere gældende lovgivning oftest har været aftalt med det lokale redningsberedskab i forbindelse med foregående brandsyn.

Står du som bygningsejer og har brug for hjælp til at skabe et samlet overblik over drift, kontrol og vedligehold af brandmæssige forhold i din bygning, så du fx kan efterleve et modtaget påbud – og fremover helt undgå påbud på grund af de ændrede regler – kan vi i Arne Elkjær hjælpe dig godt videre.

Ring eller skriv til os, så vi sammen kan finde en løsning, der passer til dit behov.

Kontakt Anders Primdahl Kjær på mail apk@arneelkjaer.dk / tlf. 30 80 60 84.

 

Tilbage til Brandteknisk rådgivning