Vision

Arne Elkjær vil være den eneste ingeniørvirksomhed i Danmark, hvor kunderne kommer fordi de har lyst, og ikke fordi de skal.

Arne Elkjær vil være den bedste arbejdsplads, hvor der er 100 % harmoni mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Mission

Arne Elkjær skaber relationer mellem kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Arne Elkjær gør ingeniørarbejde til noget forståeligt og konkret – for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 

Værdier

Rummelighed

Alle har noget at bidrage med, og alle bliver taget alvorligt. Livet kan gå op og ned – og det skal der være plads til. Vi har interesse for hinanden, og vi støtter hinanden.

Gode relationer

Vi bygger på gode relationer. Vi gør dét, der er vigtigt for vores kunder, vigtigt for os. Kunder og medarbejdere skal kunne mærke, at vi vil hinanden – såvel internt som eksternt.

Ansvarlighed

Vi opfører os ansvarligt og forventer, at vores kunder og samarbejdspartnere vil gøre det samme. Vi kender hinanden og lytter til hinanden. Hos os får alle en hjælpende hånd.

Troværdighed

Vi gør vores arbejde ordentligt. Med baggrund i en tæt dialog med kunden, udfører vi det faglige arbejde, som matcher kundens behov – hverken mere eller mindre.

 

Kultur

En virksomhed består af mennesker, processer, systemer, strukturer, retningslinjer, politikker, normer og uskrevne regler. Virksomhedskulturen er alt det, der er mellem alle ansatte, og det net der binder alle disse forhold sammen. Man kan sige, at kulturen er den måde vi gør tingene på i virksomheden.

Kulturen er noget, vi er fælles om. Noget vi alle bidrager til. Og en stærk virksomhedskultur med stærke værdier, der kan mærkes i det daglige arbejde, kræver en indsats af alle, men ledere på alle niveauer har et særligt og afgørende ansvar for at ”bære” kulturen og værdierne.
Og hvad kendetegner så måden, vi gør tingene på i Arne Elkjær?

Vores værdier om rummelighed, gode relationer og ansvarlighed står helt centralt i Arne Elkjær. Dette bevidner vores kultur, som bygger på en høj grad af involvering, åbenhed og interesse for hinanden. Vores kultur bærer præg af sympati for og accept af hinanden, og vi formår at skabe en helt særlig uhøjtidelig, varm og familiær stemning imellem os. Vi står stærkt sammen, og det giver os en iboende styrke i mødet med vores omverden.

Faglig stolthed, selvbevidsthed og en ydmyg tilgang til vores fag er lige så centrale elementer i vores kultur. Vores værdi om troværdighed betyder, at vi udfører vores arbejde ordentligt, og vi har en kultur, hvor vi stiller høje krav til os selv, hinanden og vores samarbejdspartnere. Kun sådan kan vi levere gode og solide projekter – hver eneste gang. Stolthed, faglighed og høj kvalitet er ikke blot vores varemærke, det er en del af vores DNA.