Registrering og vurdering af ejendom

Alle større ejendomme kan med fordel få foretaget en bygningsregistrering over ejendommens fysiske kondition med henblik på at fastlægge vedligeholdelsestilstand og -niveau. Herved undgås at renoveringsarbejder med større visuel forbedring bliver opprioriteret frem for arbejder, der kan være mere presserende og give større følgeskader.

Ved en bygningsregistrering gennemgås en ejendoms bygningsdele systematisk. Den byggetekniske rådgiver registrerer og noterer ejendommens tilstand samt vurderer omfang og levetid for kritiske forhold.

Bygningsregistrering og tilstandsrapport

På baggrund af bygningsregistreringen udarbejdes en rapport, illustreret om nødvendigt med fotos, over ejendommens nuværende status. Rapporten er med til at give et overblik over de byggetekniske udfordringer, de gennemgåede bygningsdele står over for.

Fremtidig drift og vedligeholdelse

Bygningsregistreringen kan med fordel anvendes til udarbejdelse af en 10 årig vedligeholdelsesplan til brug for optimering af ejendommens drift samt til minimering af uforudsete udgifter. Vedligeholdelsesplanen er et værktøj til styring af bygningsmassens fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Overblik med vedligeholdelsesplaner

Med vedligeholdelsesplanen gennemgås bygningsmassen med angivelse af estimerede tidspunkter og omkostninger for fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt forslag til mulige forbedringer.

Vedligeholdelsesplanen er et effektivt styringsværktøj, der giver overblik og mulighed for at udjævne udgifter over en årrække, slå flere vedligeholdelsesmæssiges omkostninger sammen og dermed reducere de samlede driftsomkostninger.

Omfanget af den byggetekniske gennemgang aftales individuelt efter kundens ønsker og behov.

Den byggetekniske undersøgelse kan tillige indeholde termografiske målinger efter behov.