Bygherrerådgiverens rolle

Med bygherrerådgivning bistår vi bygherren som uafhængig sagkyndig rådgiver i forbindelse med faglige og byggetekniske problemstillinger undervejs i et byggeprojekt. Vi vejleder og rådgiver bygherren i dennes valg og sikrer et kvalificeret samarbejde mellem de involverede parter på bygherres vegne.

Sådan bidrager bygherrerådgivning

I den indledende fase, hvor kundens behov og ideer skal defineres og fastlægges, udfordrer vi gerne til utraditionel tænkning, for at sikre, at projektets endelige funktionalitet og æstetik er udtryk for kundens egentlige ønsker og behov.

Rådgivningsopgaverne varierer individuelt efter kundens behov og opgavens karakter. Bygherrerådgivningen vil typisk omfatte hele projektet fra idé til færdiggørelse, men det kan også begrænses til enkelte projektdele.

Rådgivning af bygherrens interesser

Vi varetager bygherrens interesser med fokus på at få opfyldt de opstillede mål inden for de rammer, der er gældende for den konkrete opgave. Det er vores opgave at sikre byggeriet en helhedskvalitet, som omfatter og forener funktionalitet og æstetik, energiforbrug og klima, drift og vedligehold, økonomi og ikke mindst bygbarhed.

Mange af vores opgaver løses tværfagligt internt med henblik på at sikre en proaktiv risikostyring, således at problemstillinger løses i startfasen.