Projektering af bærende konstruktioner

Hos Arne Elkjær A/S projekterer og rådgiver vi om byggeriers bærende konstruktioner ved såvel nybyggeri som ved indgriben i eksisterende bygningskonstruktioner. Projekteringen af et byggeris bærende konstruktioner har indflydelse på såvel økonomi som byggerytme og samlet tidsplan. I samarbejde med arkitekt og entreprenør, arbejder vi derfor altid med optimering af konstruktioner, således ethvert projekt gøres bygbart.

Tegninger udføres i Revit og AutoCad, og vi anvender såvel beregningsprogrammer som god gammeldags logisk tænkning til udførelsen af statiske beregninger. Materialevalg til bærende konstruktioner foretages altid med stort fokus på bygningens endelige funktion, fleksibilitet, æstetik og økonomi, hvor alle parametre forsøges optimeret.

Rådgivning om bærende konstruktioner jf. BR18

Med ikrafttrædelse af Bygningsreglement BR18 er det nu certificerede rådgivere, der varetager byggesagsbehandlingen af et byggeprojekt inden for områderne statik og brandsikkerhed.

I Arne Elkjær kan vi løse byggerier i alle konstruktionsklasser. Vores egne konstruktionsrådgivere er certificeret til Konstruktionsklasse 2, og derudover har vi indgået en aftale om underrådgivning i Konstruktionsklasse 3 og 4.

Samarbejde i fokus

Såvel forud for som undervejs i ethvert projekt har vi fokus på samarbejdet med bygherre, arkitekt og entreprenør. Et samarbejde, som er præget af konstruktiv kommunikation og en dialog, som bidrager til en god proces. Vi har en holistisk tilgang til vores projekter, hvilket betyder, at vi har fokus på projekterings- og byggeprocessen som helhed.

Eftervisning af bærende konstruktioner

Bygherrer, arkitekter og entreprenører erfarer ofte, at eksisterende konstruktioners bæreevne er en ukendt faktor. Det kan være svært at fastslå, hvilke vægge der er bærende eller stabiliserende i et eksisterende byggeri. Vi foretager de nødvendige beregninger til eftervisninger heraf.