Byggeledelse og fagtilsyn er din sikkerhed

Byggeledelse er din sikkerhed for, at dit byggeprojekt forløber som det skal. Vores byggeleder vejleder dig igennem projektets faser og fører løbende fagtilsyn med det håndværksmæssige arbejde.

Vores byggeledere arbejder målrettet med udarbejdelsen af tidsplaner og byggepladsplaner, som skal være såvel realistiske som dynamiske. Ligeledes er god logistik en afgørende faktor for en god byggerytme og dermed et godt resultat.

Byggeledelse og sikkerhedsprocedurer

Vores byggeledere er uddannede sikkerhedskoordinatorer, som i alle henseender kan varetage bygherrens forpligtigelser inden for de sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter som en bygherre er pålagt.

Fagtilsyn med respekt for kompleksitet

Fagtilsyn føres i forbindelse med såvel interne som eksterne byggerier. Internt fører vi fagtilsyn i forbindelse med byggerier, hvor vi har tegnet og projekteret ingeniørprojektet, men vi yder også gerne ekstern rådgivning, fx for bygherrer, hvor fagtilsyn sikrer korrekt projekterings- og håndværksmæssig udførsel.

Fagtilsyn kræver et stort fagligt kendskab til det fagområde, der føres tilsyn på. Det er derfor væsentligt, at vores tilsynsførende medarbejdere har den rette faglige forståelse for området til at udføre det enkelte fagtilsyn.

Byggeledelse og fagtilsyn med fokus på tværfaglige relationer

Byggeledelse og fagtilsyn gennemføres altid i en god dialog med et stort fokus på samarbejde og gode tværfaglige relationer, hvor gensidig respekt er et af fokuspunkterne.

Vi søger altid, at det er de samme gennemgående personer, der tilknyttes vores opgaver fra start til slut, således at samarbejdspartnere og kunder oplever at indgå i sammenhængende processer, hvor kommunikationen er klar og dialogen er konstruktiv.