Vores rolle som din rådgiver

Det er vores opgave at yde vore kunder og samarbejdspartnere den rådgivning, som bidrager med det rigtige resultat og derigennem gør en forskel for bygherre. Hos os er vejen til den rigtige og værdiskabende rådgivning formet af en dialogpræget proces i samarbejde med bygherre. Lysten blandt vores medarbejdere til altid at levere den rigtige rådgivning, er det der driver værket, og vores medarbejderstab består derfor af mennesker, som ønsker at gøre en forskel i hver eneste sag.

Arne Elkjær A/S som organisation

Hos Arne Elkjær A/S har vi en fleksibel og flad organisationsstruktur, som sikrer en direkte og nærværende dialog internt på arbejdspladsen. Medarbejderstaben består af 50 motiverede medarbejdere, som dækker over installations- og konstruktionsingeniører, bygningskonstruktører, tekniske tegnere og administrativt personale.

Vores tilgang til hvert enkelt projekt

Vores tilgang til ethvert projekt er præget af klar kommunikation og dialog, og vi søger altid at afkode kundens og samarbejdspartnerens behov i den aktuelle situation. Vi tror på, at en gensidig forståelse for interesser og mål medvirker til en konstruktiv proces, en gensidig respekt for hinanden og derigennem et godt samarbejde.