Optimer energiforbruget

30-40 % af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og belysning i beboelses- og erhvervsejendomme. Med simpel og tidssvarende energioptimering anslås det, at energiforbruget kan reduceres med op til 25 %. En besparelse som typisk vil kunne tjene sig hjem over en overskuelig årrække.

Energibesparende foranstaltninger kan typisk være efterisolering samt udskiftning af vinduer og døre, som med fordel kan gennemføres i forbindelse med planlagte renoverings- og ombygningsarbejder.

Energioptimering af erhvervsejendomme

Ved større beboelsesejendomme, etagebyggeri og erhvervsbygninger kan der desuden ske yderligere energioptimering ved gennemgang af driften af belysningsanlæg og andre tekniske installationer i forhold til alder og type. Her vil en udskiftning af nuværende utidssvarende anlæg til nye og mere energirigtige anlæg ofte kunne bidrage fornuftigt til en hensigtsmæssig energioptimering af bygningen samt besparelser på driften.

Vi kan som energirådgivere afklare hensigtsmæssige optimeringer af din ejendom. Vi udfører de nødvendige beregninger i forhold til indtjeningsfaktorer, som er afgørende for at reducere det samlede energiforbrug med økonomiske besparelser til følge.