Brandteknisk rådgivning og myndighedsgodkendt brandstrategi

For alle typer bygningskonstruktioner kræver den danske lovgivning, at brandsikkerheden skal være i orden. Det vil sige, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved ombygning eller ændring i anvendelse.

Med brandteknisk rådgivning sikrer du din bygnings evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er de grundlæggende krav til byggeri i Danmark.

Brandrådgivning for fordelagtig indretning

Det kan til tider være en udfordring at opnå overensstemmelse mellem høj brandsikkerhed og en økonomisk fordelagtig indretning til fremtidig anvendelse. Som brandrådgiver forstår vi at lytte til kundens anvendelsesbehov og hjælpe til at opnå den mest fordelagtige indretning, som ligeledes overholder myndighedskravene. I den forbindelse er en god og konstruktiv dialog med såvel arkitekter som bygherre et væsentligt element. Vi indhenter godkendelser hos byggemyndigheder via certificeringsordningen og beredskabsstyrelsen.

Brandrådgivning jf. Bygningsreglement 2018

Med ikrafttrædelse af Bygningsreglementet BR18 er det nu certificerede rådgivere, der varetager byggesagsbehandlingen af et byggeprojekt inden for områderne bærende konstruktioner og brandsikkerhed.

For brandsikkerhed betyder ændringerne, at de opgaver, der hidtil er blevet håndteret af de kommunale sagsbehandlere og beredskabet, fremover skal udføres af bygherrens egen tilknyttede certificerede brandrådgiver. Dette giver en række nye rådgiverydelser både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

I Arne Elkjær kan vi løse disse ydelser for byggerier i alle brandklasser.

Vores egne brandrådgivere er certificeret i Brandklasse 2, og derudover har vi indgået en aftale om underrådgivning i Brandklasse 3 og 4.

Brandklasse 1-4

Med ændringerne i bygningsreglementet er alt byggeri inddelt i brandklasser, fra Brandklasse 1, som omfatter énfamilie- og rækkehuse til Brandklasse 4, som er de helt store og komplekse byggerier. Et etagebyggeri i tre etager vil normalt være placeret i brandklasse 2.

Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning inden for design og indretning af bygninger; brandteknisk dimensionering og beskyttelse af konstruktioner; udarbejdelse af brandstrategirapporter, brandplaner og flugtvejsplaner; drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer samt brandsikring af virksomheder, som er omfattet af beredskabslovgivningen.