Telefon (+45) 86 16 47 55

Denne side er under opdatering jf. BR18.

Brandteknisk rådgivning og myndighedsgodkendt brandstrategi

For alle typer bygningskonstruktioner kræver den danske lovgivning, at brandsikkerheden skal være i orden. Det vil sige, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved ombygning eller ændring i anvendelse.

Med Brandteknisk rådgivning sikrer du din bygnings evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er et af de grundlæggende krav til byggeri i Danmark.

Brandrådgivning for fordelagtig indretning

Det kan til tider være en udfordring at opnå overensstemmelse mellem høj brandsikkerhed og en økonomisk fordelagtig indretning til fremtidig anvendelse. Som brandrådgiver forstår vi at lytte til kundens anvendelsesbehov og hjælpe til at opnå den mest fordelagtige indretning, som ligeledes overholder myndighedskravene. I den forbindelse er en god og konstruktiv dialog med såvel bygherre som myndighed et væsentligt element. Vi indhenter godkendelser hos byggemyndigheder og beredskabsstyrelsen.

Brandrådgivning jf. Bygningsreglement 2018

Med det nye Bygningsreglement 2018 ændres proceduren for, hvordan en byggetilladelse udstedes. Hvor det førhen var kommunens opgave at granske et projektmateriale og vurdere, om der kunne udstedes en byggetilladelse, bliver det, med det nye bygningsreglement, brandrådgiverens ansvar at udarbejde et projektmateriale, som giver korrekt sikkerhed i tilfælde af brand, for at byggetilladelse kan udstedes. Kommunens opgave bliver fremover kun at tjekke om der i projektet er medtaget den nødvendige brandtekniske dokumentation og på den baggrund at udstede byggetilladelse.

Formålet med denne procedure er at nedbringe sagsbehandlingstiden for at få udstedt en byggetilladelse, da kommunens arbejde reduceres betydeligt. Til gengæld stiller det større krav til den projekterende rådgiver, som fremover skal certificeres til at kunne udføre dette arbejde.

Bygningsreglement 2018 forventes løbende indført med en overgangsperiode, der startede 1. januar 2018.

Brandklasse 1-4

Med ændringerne i bygningsreglementet, bliver alt byggeri i fremtiden inddelt i fire brandklasser, hvor brandklasse 1 omfatter simpelt byggeri og brandklasse 4 gælder meget komplekst byggeri.

Certificeringen vil blive tildelt med baggrund i uddannelse og erfaring indenfor brandsikring. Hos Arne Elkjær har vi flere brandingeniører, som forventes certificeret til brandklasse 2, hvilket dækker de fleste bygninger indenfor boliger, butikker og erhverv. Til rådgivning inden for byggeri i højere brandklasser, har vi faste samarbejdspartnere til at løse disse opgaver.

Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning inden for design og indretning af bygninger; brandteknisk dimensionering og beskyttelse af konstruktioner; udarbejdelse af brandstrategirapporter, brandplaner og flugtvejsplaner; drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer samt brandsikring af virksomheder, som er omfattet af beredskabslovgivningen.