Projekt VUC Syd, Aabenraa

Om- og tilbygning af VUC Sønderjylland, afd. Aabenraa omfatter udvidelse af de administrative lokaliteter, samt indretning af undervisningslokaler ud fra nyere pædagogiske tendenser, således at eleverne efter behov kan modtage projektorienteret undervisning og arbejde i selvstændige projektteams. Der er desuden foretaget en udvidelse af fællesarealerne til individuel fordybelse og socialt samvær.

Som bygherrerådgiver har Arne Elkjær A/S stået for udarbejdelse og gennemførelse af totalrådgivningsudbud under SKI samt evaluering af indkomne tilbud. Gennemgang af fabriksbygning mhp. bevaring af inventar og særlige arkitektoniske reminiscenser. Rådgivning af bygherre ifm. bevaring af bevaringsværdig facade, afstivning af denne og nedrivning af øvrige bygningsdele, samt udarbejdelse og gennemførelse af disse mindre fagentrepriser som gennemført som delaftale i forbindelse med samlet EU-udbud af øvrige entrepriser. Løbende bygherrerådgivning og opfølgning i projekterings- og byggeperioden.

Projektfakta

Sag:
Om- og tilbygning
Opgavetype:
Bygherrerådgivning
Bygherre:
VUC Syd
Areal:
6.500 m2
Udført:
2012-2015
Arkitekt:
Zeni Arkitekter
Anvendelse:
Undervisningsmiljø
Entrepriseform:
Fagentreprise