Projekt VUC Syd, Haderslev

Bygningen er skabt som et demokratisk hus med en skarp profil, der inddrager det offentlige byrum som en naturlig del af huset og skaber størst mulig sammenhæng mellem inde og ude, hvilket bliver understreget af bygningens store terrasser, der giver direkte adgang til frisk luft både under, mellem og efter undervisningen. Det sociale fokus betyder, at der er lagt stor vægt på at skabe visuel kontakt mellem de forskellige etager. Hjertet i bygningen udgøres derfor af et stort atrium, hvor de forskellige etager er forbundet med et dynamisk trappeforløb og brede gangbroer, som indbyder kursister og undervisere til at mødes på tværs af alder og fagområder. Derfor er der arbejdet meget intensivt med akkustikken, og lydniveauet er alle steder behageligt i dette åbne miljø med mange mennesker. Bygningen er samtidig designet, så den med enkle metoder og teknologisk nytænkning sikrer et sundt indeklima året rundt uden at belaste miljøet ved bl.a. at benytte store udhæng som solafskærmning, som både beskytter mod og drager nytte af sollysets varmepåvirkning.

Arne Elkjær A/S indtrådte under byggesagen som bygherrerådgiver, og Arne Elkjær A/S har derfor stået for rådgivning omkring bygherres muligheder og rettigheder, gennemgang af udbudsmateriale og ekstraarbejder, løbende dialog omkring mangler og udbedring heraf samt mægling mellem parterne.

Kasper Fey-Hansen

Kasper Fey-Hansen

Administrerende direktør | Partner


T: +45 29 72 32 92

M: kfh@arneelkjaer.dk


Se alle medarbejdere

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri
Opgavetype:
Bygherrerådgivning
Bygherre:
VUC Syd
Areal:
9.000 m2
Udført:
2012-2015
Entreprenør:
5E Byg, Odense
Arkitekt:
Zeni Arkitekter
Anvendelse:
Undervisningsmiljø
Entrepriseform:
Totalentreprise