I Vallensbæk Strand, Vejlsesvinget 7, opføres et punkthus med 24 boliger fordelt på 6 etager. Der udføres en gennemgående lejlighedstype op gennem etagerne.

Der er tidligere opført andre punkthuse i området, og dette punkthus udføres som en kopi af disse men opdateres ift. det nye bygningsreglement og certificeringsordningen på brand og konstruktioner.

Bygningen opføres med betonsandwichelementer i facade, huldæk i etageadskillelser og tag og der udføres direkte fundering.

Der udføres decentral ventilation i hver bolig med indtag i facaden og fælles afkast over tag. Der er fælles teknikrum i stueplan og mindre boligskakte i hver bolig.

Arne Elkjær A/S har stået for ingeniørprojektering af projektets bærende konstruktioner, energi, VVS, ventilation, kloak og el.

Birgitte Aagaard Bønnerup

Birgitte Aagaard Bønnerup

Projektleder


T: +45 22 15 08 05

M: bab@arneelkjaer.dk


Se alle medarbejdere

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri
Opgavetype:
Ingeniørprojektering
Bygherre:
K/S Vejlesvinget 7, Granhøjen 10A, Hellerup
Areal:
2.964 m2
Udført:
2022-2023
Entreprenør:
Vognsen & Co
Arkitekt:
GKV Arkitekter
Anvendelse:
Boliger
Entrepriseform:
Totalentreprise