Projektet

Servicecenter fordelt på: Bygning 1 på ca. 2.000 m2 indeholdende stort værksted med servicegrav, lifte, traverskran mm. samt administrationsdel på 750 m2 i 2 etager med kontorer, kantine, omklædning m.m.

Bygning 2 på ca. 1.800 m2 indeholdende mindre værksted samt maskinhal.

Bygning 3 på ca. 150 m2 indeholdende kemidepot. Udvendige installationer i form af service-ø med ladestandere m.m. samt diesel-tankanlæg.

Bygning 1 er opført som elementbyggeri med sandwichelementer, etageadskillelse med huldæk og tag med TTS-dragere og trapezplader Bygning 2 og 3 er opført som stålrammebygninger.

Aarsleffs højtspecialiserede maskinpark skal serviceres her, og centret skal virke som samlingspunkt for drift af byggepladserne.

Centret vil være base for et stort antal serviceteknikere og vil være dagligt mødested for det personale, der betjener vogne og maskinpark. Dette gælder specielt rørteknikafdelingen med dens højtspecialiserede virke, hvor udstyret dagligt skal serviceres på centret.

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri
Opgavetype:
Total ingeniørprojektering samt opdatering af arkitekttegninger
Bygherre:
Per Aarsleff A/S
Areal:
4.700 m2
Udført:
2013
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Anvendelse:
Kontorhus og serviceværksted
Entrepriseform:
Totalentreprise