I Næstved opføres 81 boliger i tæt/lav blokbebyggelse på i alt 6.256 m2.

Blokkene varierer i form af én og to etager, mens der i midten af bebyggelsen opføres en boligblok med tre forskudte plan, for at optimere udsigtsforhold for boligerne med respekt for de eksisterende, kuperede terrænforhold.

En lokalplan af ældre dato har sat rammerne for brug af materialer i projektet og bidrager dermed til indpasningen af byggeriet i forhold til det omkringliggende miljø.

Arne Elkjær A/S har stået for ingeniørprojektering af fundering (sandpudefundering grundet store variationer i bærelagene), bærende konstruktioner (KK2), vejprojekt, forsyning, installationer, energi og kloak.

 

Visualisering: Gandrup Krabbe Vang Arkitekter A/S

Anders Primdahl Kjær

Anders Primdahl Kjær

Bygherrerådgiver | Brandrådgiver | Projektleder


T: +45 30 80 60 84

M: apk@arneelkjaer.dk


Se alle medarbejdere

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri
Opgavetype:
Ingeniørprojektering af konstruktioner, installationer, vejprojekt, LAR, energi og kloak
Bygherre:
Forsytia Invest ApS
Areal:
6.265 m2
Udført:
2019-2021
Entreprenør:
Bent Klausen ApS og Oxdal Byg A/S
Arkitekt:
Gandrup Krabbe Vang Arkitekter A/S
Anvendelse:
Boliger
Entrepriseform:
Totalentreprise