Projekt Campus Tønder

For at udnytte den synergieffekt der kan opnås ved at samle forskellige uddannelsesinstitutioner har bestyrelserne for VUC Syd, Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole og EUC Syd besluttet at samle de tre uddannelsesinstitutioner i et samlet Campus Tønder. Ønsket er, at de tre undervisningsinstitutioner efter byggeriets gennemførelse fremstår som en helhed og opfylder kravene til et moderne læringsmiljø. Det giver en lang række muligheder for samarbejder og undervisningsforløb på tværs af de forskellige uddannelsessteder, hvilket kan give de studerende et studieforløb tilpasset til den enkelte.

Som bygherrerådgiver har Arne Elkjær A/S i samarbejde med arkitektfirmaet Frost Larsen stået for afklaring af uddannelsesinstitutionernes behov mht. ny- og ombygning, afdækning af løsningsmuligheder, udarbejdelse og gennemførelse af EU-udbud, evaluering af indkomne tilbud i samarbejde med bygherre samt efterfølgende bygherrerådgivning og opfølgning i projekterings- og byggeperioden.

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri og tilbygning
Opgavetype:
Bygherrerådgivning
Bygherre:
EUC Syd, VUC Syd og TOHA
Areal:
5.000 m2
Udført:
2012-2015
Entreprenør:
5E Byg A/S
Arkitekt:
Zeni Arkitekter
Anvendelse:
Undervisningsmiljø
Entrepriseform:
Totalentreprise