I Risskov er skabt et nyt byområde under navnet Risskov Engby. Her er Arresøvej-projektet opført som længe- og karré-bygninger med etageboliger omkring fælles gårdrum.

Ca. 6.200 m2 af bebyggelsen er opført som 69 almene boliger, mens de resterende ca. 14.000 m2 rummer 225 boliger.

Bygningerne, som er funderet på pæle, er opført med varierende højder og aftrapper på karrébygningerne og ned mod de bagerste bygninger langs letbanen. En del af projektets udfordringer har været at håndtere højtstående grundvandsspejl.

Projektet er udviklet af KPC, Heimstaden, Århus Omegn, AART og Raundahl & Moesby, og med sine grønne fællesområder og robuste teglarkitektur er det skabt med både miljøet og fællesskabet for øje.

Arne Elkjær A/S har ydet ingeniørprojektering herunder bærende konstruktioner, brand, energi, VVS, ventilation, kloak, EL, vej og akustik.

 

Visualisering: AART

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri
Opgavetype:
Ingeniørprojektering
Bygherre:
Raundahl & Moesby
Areal:
ca. 25.000 m2
Udført:
2019-2022
Entreprenør:
Raundahl & Moesby
Arkitekt:
AART
Anvendelse:
Boliger
Entrepriseform:
Totalentreprise