Telefon (+45) 86 16 47 55

Arkitekter, ingeniører, entreprenører og ikke mindst bygherrer kan vinde på både udtryk, funktionalitet og økonomi, hvis vi arbejder sammen om at finde gode løsninger til et byggeris skalmure tidligt i projekteringsfasen.

Utydelig grænseflade

Beslutninger om skalmure på nye byggeprojekter ligger i en grænseflade mellem arkitekt og ingeniør, hvor ansvarsfordelingen ikke altid er logisk eller tydelig. Derfor falder opgaven ofte mellem to stole eller bliver glemt til sidste øjeblik.

Vi vil være en endnu bedre sparringspartner for vores arkitekt- og entreprenørsamarbejdspartnere – også hvad angår skalmure – men det stiller krav til, at vores samarbejdspartnere inviterer os til at byde ind på den udfordring, som skalmure kan udgøre.

Ansvar er noget vi tager

Officielt, er det en arkitektopgave at projektere skalmure, men fordi det på nogle områder hænger tæt sammen med de bærende konstruktioner, bliver grænsefladen mellem arkitekt og ingeniør ofte mudret.

Som projekterende ingeniører er det vigtigt for os at være godt klædt på til at vejlede arkitekten og entreprenøren om vores perspektiv på skalmursløsninger, og vores konstruktionsingeniører har derfor været på kursus ved Poul Dupont Christiansen – Rådgivende Ingeniør – ApS, som er specialist inden for murværk.

Skalmurens udfordringer og løsninger

Murværkskurset havde fokus på typiske udfordringer og gode løsninger for skalmure, såsom hvordan man placerer dilatationsfuger på en hensigtsmæssig måde, hvilke udfordringer der er ved brug af konsolophængt murværk og hvordan man imødegår disse udfordringer, og ikke mindst, hvordan vinduers placering kan have store konsekvenser for udformningen af skalmuren. Kursets vigtigste pointer handlede dog om tidsperspektiv og samarbejde.

Sådan undgår vi udfordringerne

Målet er et velprojekteret byggeri, som undgår skader i murværk – også over tid. Derfor skal vi som team forholde os til skalmuren tidligt i processen. På den måde giver vi os selv og hinanden de bedste forudsætninger for et flot og økonomisk optimalt byggeri.

Vores håb som ingeniører er, at arkitekten og entreprenøren i fremtidige projekter, hvor der skal projekteres skalmure, tager fat i os ingeniører tidligt i projekteringen, så vi i fællesskab kan identificere den bedste skalmursløsning for det aktuelle projekt. Vi vil gerne dele ud af vores viden på området, så kære arkitekt og entreprenør, giv os et ring!

Arrangement - 17. januar 2020

Gå-hjem-møde om Brandrådgivning under den nye certificeringsordning – torsdag d. 20. februar 2020

Alle pladser til gå-hjem-mødet er nu besat. Du er fortsat velkommen til at sende en...

Meddelelse - 19. december 2019

Glædelig jul

Året 2019 synger på sidste vers, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige...

Meddelelse - 15. november 2019

Driftschef udnævnes til administrerende direktør

Kasper Fey-Hansen er d. 15. november udnævnt til administrerende direktør i ingeniørrådgivningsvirksomheden Arne Elkjær A/S....