Projekt Bredballegård

Eksisterende bygninger efterisoleres og vinduer udskiftes. Ny tilbygning opføres iht. energikrav for tilbygninger i BR10. Den eksisterende opvarmningsform olie og el ændres til opvarmning via nyt jordvarmeanlæg. Anlægget skal opvarme eksisterende bygninger, som renoveres, samt de nye tilbygninger. Endvidere monteres nyt solcelleanlæg som supplement til bygningernes elforsyning.

Den nye tilbygning er en genopførelse ud fra de eksisterende rammer med et nyt og tidssvarende rumligt og funktionelt indhold med det ønskede kvalitetsløft. Forslaget bygger videre på de materiale- og skalamæssige kvaliteter vi anser som vigtige i de nuværende forhold og bygningernes sammenhæng og fremtræden. Det gamle smukt patinerede murværk bevares. en ny facadebeklædning, der favner undervisningslokalerne. Facaden får en ny træbeklædning i øjen- og berøringshøjde ved kantinen og som afsluttes som en understregning af den nye indgang mod øst.

Opgaven rummer nybyg, renovering og ombygning af eksisterende faciliteter med en fælles facadeholdning og bearbejdning.

Det nye Bredballegård indrettes med et nyt produktionskøkken, kantine, grupperum og elev/workshoparena, nye undervisningslokaler m.m.

Kasper Fey-Hansen

Kasper Fey-Hansen

Administrerende direktør | Partner


T: +45 29 72 32 92

M: kfh@arneelkjaer.dk


Se alle medarbejdere

Projektfakta

Sag:
Nybyggeri, renovering og ombygning
Opgavetype:
Komplet ingeniørprojektering
Bygherre:
Jordbrugets Uddannelsescenter, Aarhus
Areal:
650 m2 nybyg og 300 m2 ombyg
Udført:
2014-2015
Entreprenør:
Erik Møberg A/S
Arkitekt:
Lumo Arkitekter
Anvendelse:
Uddannelsescenter
Entrepriseform:
Totalentreprise