Telefon (+45) 86 16 47 55

Teknisk assistance ifm. syn og skøn

Syns- og skønssager omhandler typisk to eller flere parter, som ikke kan opnå enighed om ansvar, f.eks. i forbindelse med byggeteknisk og håndværksmæssig korrekt udførelse af et byggeri. Syn og skøn udføres ofte i forbindelse med voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller i forbindelse med retssager ved de civile domstole, hvor skønsmanden afgiver en uvildig bedømmelse af en teknisk problemstilling.

Ved syn og skønstvister kan vi hos Arne Elkjær A/S bistå med teknisk assistance, som gør dig i stand til at træffe beslutning om, hvordan du ønsker syns- og skønssagen håndteret, således at du får mest muligt ud af denne uvildige vurdering samt en så effektiv proces som mulig.

Undgå syn og skøn

Det er vores erfaring at mange potentielle syn og skønssager eskalerer unødvendigt. Ofte er en tvist opstået med baggrund i en misforståelse, fejlslået kommunikation eller lignende, og vi indgår gerne som teknisk sparringspartner, hvis en behovsafklaring er nødvendig. Ofte kan en dialog mellem parterne afklare baggrunden i en tvist, og et samarbejde kan på den måde opretholdes, og et projekt kan gøres færdigt.