Telefon (+45) 86 16 47 55

Efter et svært år med negativt årsresultat, oplever Aarhus-ingeniøren nu positive tendenser for virksomhedens nøgletal og aktivitetsniveau.

 

Det Aarhus-baserede ingeniørfirma Arne Elkjær A/S afslutter ikke overraskende 2019-regnskabet med et negativt resultat.

”At vi må afslutte vores årsregnskab for 2019 med et negativt resultat er yderst utilfredsstillende, men året har på flere områder budt på udfordringer, som vi ikke forventer at se i tilsvarende grad fremover. Resultatet kan tillægges få hovedårsager”, udtaler administrerende direktør Kasper Fey-Hansen.

 

Udfordringer i 2019

2019 var på flere måder et udfordrende år for Arne Elkjær A/S. En generelt lav ordretilgang har præget virksomhedens omsætning, og dertil har et ellers godt prestigeprojekt bidraget negativt til virksomhedens resultatskabelse.

I september 2019 mistede virksomheden dens ejerleder og administrerende direktør Michael Due i en trafikulykke, og dette sætter naturligvis også sit præg på årets resultat, forklarer Kasper Fey-Hansen.

”Michael Due var foregangsmand for Arne Elkjær A/S, og hans pludselige bortgang var og er et stort tab for virksomheden. Heldigvis har Michael igennem mange år delt sin passion for forretningsdrift med gode medarbejdere – og deres loyalitet, omstillingsparathed og lyst til at føre virksomheden videre, har været afgørende for vores drift siden efteråret.”

Årets bruttofortjeneste udgør 19.922 t.kr. mod 29.487 t.kr. ved forrige regnskabsårs afslutning. Det ordinære resultat efter skat udgør -6.242 t.kr. mod 1.463 t.kr. i forrige regnskabsår.

 

Organisatoriske tilpasninger og finansieringsplan

Som en konsekvens af det forventede årsresultat har virksomheden foretaget væsentlige tilpasninger i organisationen; blandt andet er tidligere driftschef Kasper Fey-Hansen udnævnt som ny administrerende direktør efter Michael Due.

Med henblik på at sikre den fornødne driftslikviditet, har selskabet bag Arne Elkjær A/S – Michael Due Holding – i maj 2020 sikret en ny, samlet finansieringsplan for hele koncernen.

”Med organisationsændringer og finansieringsplan på plads, er det min vurdering, at Arne Elkjær er godt rustet til fremtiden. Denne vurdering bakkes op af de økonomiske nøgletal som vi ser for virksomhedens første fire måneder af 2020, der ligger væsentligt over såvel vores budgetforventninger som tilsvarende nøgletal sidste år i samme periode”, forklarer Jørgen Due Jensen, bestyrelsesformand i Arne Elkjær A/S samt direktør i Michael Due Holding.

 

Positive takter for 2020

På trods af udbruddet af Covid-19 i Danmark og resten af verden, har Arne Elkjær A/S ikke oplevet fald i ordretilgang i indeværende regnskabsår.

”Vores tilgang i ordrer har vist sig fra en positiv side i årets første kvartal, og vores medarbejdere bærer en stor rolle i den udvikling. Heldigvis har vi indtil nu kun oplevet COVID-19-situationen i et begrænset omfang forretningsmæssigt, men vi er meget opmærksomme på, hvilken negativ effekt pandemien kan få for vores indtjening i andet halvår af 2020”, udtaler Kasper Fey-Hansen.

 

 

Ved uddybende spørgsmål til ovenstående kan administrerende direktør Kasper Fey-Hansen kontaktes på tlf. 29 72 32 92 / mail kfh@arneelkjaer.dk.

Job - 26. november 2020

Arne Elkjær a/s søger brandrådgiver, der har lyst til udvikling

Opslaget er ikke længere aktivt   Brandrådgiver Deadline for ansøgninger til stillingen som brandrådgiver er...

Job - 18. november 2020

Arne Elkjær A/S søger en ny REVIT MEP medspiller til vores hold i udvikling

Opslaget er ikke længere aktivt   REVIT MEP medspiller til vores hold i udvikling Deadline...

Job - 18. august 2020

Konstruktionsingeniør til projektering af nybyggeri

Opslaget er ikke længere aktivt   Konstruktionsingeniør til projektering af nybyggeri Deadline for ansøgninger til...