Telefon (+45) 86 16 47 55

Når vi skal sætte et nyt team hos Arne Elkjær A/S, arbejder vi ud fra en palette af kategorier, som vi forsøger at få til at gå op i en højere enhed. Paletten er hverken fagbestemt eller udtømmende, så uanset om du selv er ingeniør, arkitekt eller noget helt tredje og skal sætte et team, så kan du lade dig inspirere af disse seks kategorier.

 

Et team skal fungere både internt og eksternt

Et godt samarbejde på tværs af fag og funktioner er afgørende for ethvert projekt, og i vores tilfælde et byggeprojekt. Som rådgivende ingeniører udgør vi en del af et samlet projektteam med flere forskellige fagligheder. Hvilke samarbejdspartnere vi skal arbejde sammen med bestemmer vi ikke altid selv, så derfor fokuserer vi først og fremmest på at sætte et godt internt team. Et godt internt team giver et godt internt samarbejde, som naturligt kan smitte af på projektets øvrige aktører og give et konstruktivt tværfagligt samarbejde.

 

Klarlæg projektets vilkår

Når du skal sætte et team til et nyt projekt, kan du med fordel indlede processen med at klarlægge følgende facts om projektet: Hvad er kompleksiteten (i ingeniørverdenen taler vi bl.a. om konsekvensklasser), hvad er tidsperspektivet (en uge, en måned eller et halvt år), hvor mange medarbejdere har du brug for og inden for hvilke faggrupper?

 

6 kategorier – sådan sætter du et godt team

1. Faglighed og erfaring

Personerne i dit team skal først og fremmest besidde de faglige kompetencer og have det erfaringsgrundlag, der skal til, for at kunne løse den opgave du står med. Samtidigt kan du indtænke medarbejdere, som kan udvikle sig ved at blive inddraget i netop den type opgave, som du står med.

 

2. Person- og arbejdstype

For at have en god dynamik i et team må der være en sund blanding af persontyper, fx en koordinator, en leder, en idémager, en detaljeorienteret og en afslutter.

Et godt samarbejde er båret af, at en gruppe mennesker kan arbejde sammen om et fælles mål. Det er derfor værd at dykke ned i personlighedstrækkene hos de medlemmer man overvejer til sit team. Sammen skal teamet fungere, og de skal kunne arbejde målrettet og konstruktivt sammen.

 

3. Sparring

I ethvert godt samarbejde er sparring et centralt parameter. Overvej om teamets deltagere kan inspirere og hjælpe hinanden undervejs i processen, særligt med udgangspunkt i erfaringsniveau, faglig viden og kompetencer.

 

4. Faglig interesse

Individuel interesse for et særligt emne, er et punkt vi forsøger at indtænke og imødekomme i videst muligt omfang. Det betyder, at vi udvælger teammedlemmer ud fra de opgaver et nyt projekt byder på. Interesse som motivation er væsentligt. Fx er Sebastian vild med større og længerevarende projekter, mens Bo er til variation i sine opgaver, hvilket flere mindre projekter bringer med sig.

Faglig interesse kan også være produktspecifikt. Nogle har interesse for stål og andre for træ eller beton. Nogen er til nybyggeri mens andre fascineres af transformations- og renoveringsopgaver.

 

5. Tid

Et tidsaspekt kan være todelt. Ét fokus kan være på projektets længde, som skal matche medlemmernes interesse for enten korte eller længerevarende projekter. Det andet fokus kan være et kapacitetsspørgsmål. Virksomhedens planlægningspuslespil skal gå op i en højere enhed, hvor alle medarbejdere er i spil samtidigt.

 

6. Kunderelation

Dine medarbejdere er dagligt i tæt dialog med jeres kunder og samarbejdspartnere. Der opbygges over tid et kendskab og en relation til hinanden, som kan være givende at bringe i spil igen i et nyt fælles projekt. En kendt faglig relation kan lette processen med at finde en fælles kommunikationsform, succeskriterier samt identifikationen af, hvad det andet menneske står for.

 

Hvilke kategorier inddrager du i dine overvejelser, når du skal udvælge medarbejdere til et nyt team?

Arrangement - 17. januar 2020

Gå-hjem-møde om Brandrådgivning under den nye certificeringsordning – torsdag d. 20. februar 2020

KALENDEREN SKRIVER JANUAR 2020, OG DEN MIDLERTIDIGE ORDNING UNDER BR18 MED KOMMUNAL SAGSBEHANDLING AF BRANDFORHOLD...

Meddelelse - 19. december 2019

Glædelig jul

Året 2019 synger på sidste vers, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige...

Meddelelse - 15. november 2019

Driftschef udnævnes til administrerende direktør

Kasper Fey-Hansen er d. 15. november udnævnt til administrerende direktør i ingeniørrådgivningsvirksomheden Arne Elkjær A/S....