Grundlæggelsen

Hos Arne Elkjær A/S har vi mere end 70 års historie bag os, og vi er rundet af en respekt for fortiden koblet med et fokus på fremtiden.

I 1940’erne blev de første beregninger og streger nedfældet på papir i et lille kontor på Christiansbjerg i Aarhus af ingeniør N. Mose Mortensen. Sidenhen har virksomheden stille og roligt udviklet sig i takt med, at kundeporteføljen blev større og bredere. Arne Elkjær valgte i 1986, efter en del års ansættelse i virksomheden, at videreføre ingeniørfirmaet i eget navn.

Virksomhedens udvikling

I 1996 ansatte Arne Elkjær Michael Due som ingeniør, og efter 10 års tæt samarbejde overtog Michael Due i 2006 rollen som administrerende direktør for virksomheden. Arne sikrede sig hermed, at virksomheden kunne føres videre i den Elkjærske ånd, som er kendetegnet ved uhøjtidelig professionalisme, stort engagement og gensidig respekt mellem kollegerne, inden Michael i 2009 overtog det primære ejerskab.

Arne personligt kunne med stolthed fejre 25-års jubilæum i år 2011 og samtidig se tilbage på en periode i virksomhedens historie, som solidt og sikkert har plantet Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører på landkortet – ikke bare i Aarhus omegn, men i hele landet.

I 2017 fik virksomheden ny visuel identitet, men det historiske navn Arne Elkjær lever videre. I navnet findes virksomhedens grundlæggende identitet, traditioner og værdisæt, og det nye logo er således et symbol på, at virksomheden udvikler sig i takt med tiden, men at traditionen, også den dag i dag, sætter rammen for vores tilgang.

Tabet og mindet

I 2019 omkom Michael Due i en bilulykke, og Arne Elkjær A/S stod overfor en ubeskrivelig krise, som rystede virksomheden. Bestyrelsesformand Jørgen Due Jensen og ledelsen stod med en enorm opgave foran sig. Hele virksomheden rykkede tæt sammen, og ved hjælp af organisationsændringer og nye funktioner lykkedes det at løfte arven efter Michael Due. Kasper Fey-Hansen blev herefter udnævnt som administrerende direktør.

Efter 23 år i Arne Elkjær har Michael Due sat et betydningsfuldt aftryk på virksomhedens DNA. Michael drev virksomhed med en arbejdsiver og -glæde, som smittede, og lysten til at gøre sig umage for det gode samarbejdes skyld, er i dag en indgroet del af virksomhedens identitet.

Michael ”trådte ind” i mennesker – på sin egen stilfærdige og respektfulde måde. Med ja-hat og nærvær. På den måde blev han din ven, om du var kollega, samarbejdspartner eller kunde. Han var dygtig til at skabe relationer, af den nære slags.

Michaels tilgang til relationer danner fortsat rammen om virksomhedens vækst, og mange kunderelationer holder ved ligesom nye bygges op.

Internt i Arne Elkjær smittede den relationsorienterede tilgang af på medarbejderstaben, og følelsen af at være en del af et familiært fællesskab blev et anker, som former vores interne relation den dag i dag.

Michael så hver medarbejder som et menneske, der skulle udvikle sig og forfølge drømme. Derfor har medarbejdere i Arne Elkjær altid haft frihed til at udforske og vokse med et solidt bagland i ryggen. En tilgang, som lever videre, da netop medarbejder-udvikling og fremtidsdrømme er fokusområder som Michael Due i høj grad delte og deler med virksomhedens nye mand i front, Kasper Fey-Hansen.

Nye velkendte kræfter

I 2021 overtog administrerende direktør Kasper Fey-Hansen, økonomichef Kåre Rank Kristensen, bestyrelsesformand Jørgen Due Jensen og enke, efter Michael Due, Trine Fabricius ejerskabet af Michael Due Holding ApS, herunder Arne Elkjær A/S.

I dag varetager Kasper og Kåre den daglige ledelse i Arne Elkjær. Medarbejderudvikling, fokus på værdier, relationer og det hele menneske står fortsat helt centralt i kulturen og lever videre gennem Kasper og Kåres ledelsesstil. Med Kaspers blik for udvikling, netværk, relationer og helheder og Kåres evne til at skabe stabilitet, struktur og overblik, supplerer de hinanden på bedste vis og sikrer en holistisk og visionær retning for Arne Elkjærs fortsatte udvikling.

Nu ligger vejen åben for nye spændende tider i en solid, velkonsolideret virksomhed. En virksomhed som, med bidrag fra os alle, vil bestå langt ind i fremtiden.